ACTIAM Global Equity Impact
Waar financieel rendement en maatschappelijke impact samenkomen

Screening op basis van:

  • Sustainable Development Goals

  • Planetaire grenzen

  • ACTIAM’s Fundamentele Beleggingsbeginselen

Actief beheer

Benchmark: MSCI ACWI

Uitsluitend voor professionele belegers


Sustainable Development Goals

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vormen het primaire selectiecriterium binnen deze strategie. Gekeken wordt welke bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de realisatie van deze SDG's. Wel is belangrijk te realiseren dat als een bedrijf producten en/of diensten aanbiedt die aansluiten bij de SDG's, dit niet zonder meer betekent dat er een bovengemiddeld rendement wordt behaald. Er zijn dan ook nog andere parameters belangrijk om bedrijven te beoordelen, zoals de planetaire grenzen.


Planetaire grenzen

Uniek aan onze benadering is dat we een koppeling maken met de negen planetaire grenzen, zoals deze door het Stockholm Resilience Centre zijn gedefinieerd. We investeren hiermee niet alleen conform de vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen, maar ook binnen de grenzen van de planeet. Beleggers krijgen zo toegang tot een beleggingsstrategie, waar financieel rendement en maatschappelijke impact samenkomen. Tot slot wordt het beleggingsuniversum van deze strategie vastgesteld door bedrijven te toetsen op basis van de ACTIAM Fundamentele beleggingsbeginselen.


ACTIAM's Fundamentele Beleggingsbeginselen

Om te worden opgenomen in ons beleggingsuniversum moeten bedrijven tenminste voldoen aan onze Fundamentele Beleggingsbeginselen. Deze beginselen zijn gebaseerd op internationale standaarden en normen op het gebied van:

  • Rechten van de mens
  • Fundamentele arbeidsrechten
  • Corruptie
  • Milieu
  • Wapens
  • Klant- en productintegriteit
  • Dierenwelzijn

Bedrijven worden beoordeeld op betrokkenheid bij schendingen van deze beginselen (en het achterwege laten van passende maatregelen) en onvoldoende bereidheid om schendingen in de toekomst te voorkomen. Bedrijven die in strijd blijven handelen met onze Fundamentele Beleggingsbeginselen kunnen worden uitgesloten van belegging.

Combineren van expertises

ACTIAM's duurzame aandelenproducten - met een totaal belegd vermogen van € 10 miljard (ultimo juni 2018) - worden beheerd door een team van 9 professionals met een gemiddelde ervaring van 18 jaar in de industrie. Het team heeft een lange historie in duurzaam beleggen.

Voor het beheer van de "ACTIAM Global Equity Impact"-strategie wordt nauw samengewerkt met ons eigen team van ESG-specialisten, bestaande uit 7 professionals met een gemiddelde ervaring van 10 jaar in de industrie. Alle bedrijven waarin namens onze klanten wordt belegd, worden door dit team onderzocht op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied.

Neem contact met mij op, ik wil graag meer weten:

ACTIAM is geregistreerd bij en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als beheerder van alternatieve beleggingsfondsen. ACTIAM N.V. is statutair gevestigd in Utrecht en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (nummer 30143634). Niets in dit document mag worden beschouwd als een aanbod, advies of uitnodiging om beleggingen te kopen of verkopen, in rechtsgebieden waar dit onwettig zou zijn.


Disclaimer | Privacy statement | Veilig internet