Beursenquête

Verwachtingen komen uit

maart 2020

Corné van Zeijl houdt iedere maand een enquête onder beursexperts om het sentiment op zowel de korte als lange termijn te peilen. De ondervraagden geven tevens inzicht in hun meest en minst favoriete ondernemingen. Deze maand is de enquête door 49 experts beantwoord.

De beleggingsexperts die aan de enquête van vorige maand meededen waren er niet gerust op. Er werd gevreesd dat het coronavirus nog meer impact op de beurzen zouden gaan hebben. Dat hadden ze goed gezien. De AEX ging met maar liefst 8,5% naar beneden. Februari 2020 was daarmee nummer 24 in de lijst van slechtste maanden voor de AEX ooit. Niet dramatisch, maar dat soort dalingen zijn we niet meer gewend. In de afgelopen 10 jaar is dit slechts tweemaal eerder voorgekomen.

AEX beweging per maand afgelopen 10 jaar:

Bron: Refinitiv Datastream, 29-02-2020

EXPERTS VERWACHTEN OPWAARTSE CORRECTIE

Nu de beurzen -volgens verwachting- zo hard zijn gedaald, hebben de experts hun mening aangepast: 45% van de antwoorden was optimistisch. Bij de commentaren was ook deze maand logischerwijs het coronavirus het overheersende thema.

1-maands sentiment

Bron: ACTIAM, 29-02-2020

6-MAANDS VERWACHTNGEN VERANDEREN NAUWELIJKS

Opvallend feit is dat ondanks de scherpe koersdaling de verwachtingen voor de komende 6 maanden slechts iets positiever zijn geworden. Blijkbaar is het vertrouwen voor de langere termijn dat het allemaal goed komt, niet stevig. Misschien dat het verloop van de Spaanse griep als voorbeeld wordt gezien. Daar vielen de meeste slachtoffers ook pas in het najaar van 1918, na de initiële uitbraak in het voorjaar.

6-maands sentiment

Bron: ACTIAM, 29-02-2020

SPECIALE VRAAG: HET CORONAVIRUS

De speciale vraag van februari ging over de effecten van het coronavirus. Omdat vrijwel al het economische nieuws (inclusief de beurzen) in het teken van coronavirus stond, leek het ons waardevol om de vraag opnieuw te stellen. Er is een duidelijk verschuiving te zien. Logisch: de koersen zijn immers flink gedaald. Vorige maand vond nog 59% van de experts dat het coronavirus nog niet voldoende in de koersen zat verwerkt. Dat percentage is deze maand gedaald naar 39%. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat het nu wel genoeg in de koersen zit verdisconteerd.

Het nieuwe coronavirus:

  1. Zit nog niet genoeg in de huidige aandelenkoersen verwerkt.
  2. Zit nu genoeg in de koersen.
  3. Is overdreven in de huidige koersen ingeprijst.verwerkt.

Bron: ACTIAM, 29-02-2020

AANDELENKEUZES FEBRUARI

De performance van de gekozen aandelen was minder goed. Met name de keuze voor AEGON bij de toppers viel negatief uit en bij de floppers deden ASML en ArcelorMittal het juist relatief goed. Een bijzonder combinatie. Als er somberheid is over de economie is ArcelorMittal meestal de gebeten hond. Dit keer niet. Per saldo gingen de toppers met 8,5% omlaag, terwijl de floppers met 6,8% daalde.

AANDELENKEUZES MAART

Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

De keuzes deze maand zijn zeer gemêleerd. Bij Shell is de perceptie dat de koers teveel gedaald is. Bij de floppers worden er geen duidelijke keuzes gemaakt. Alleen ArcelorMittal staat hier fier bovenaan.

CONCLUSIE

De experts hadden een negatieve maand verwacht en die voorspelling is meer dan uitgekomen. Een daling van 8,5% komt weinig voor. Voor maart wordt wederom een opwaartse correctie verwacht, maar op de lange termijn zijn de experts nog niet gerust op het koersverloop. Het sentiment blijft (licht) somber.

Disclaimer

ACTIAM N.V. streeft ernaar om accurate en actuele informatie te leveren van bronnen die als betrouwbaar mogen worden beschouwd. ACTIAM N.V. kan echter niet instaan voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie in dit document, hierna aangeduid als 'de informatie'. De informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ACTIAM N.V. geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties dat de informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ACTIAM N.V. is niet verplicht om fouten of onnauwkeurigheden in de informatie bij te werken of te corrigeren. De informatie is gebaseerd op historische gegevens en is geen betrouwbare basis voor het voorspellen van toekomstige waarden of aandelenprijzen. De informatie is vergelijkbaar met, maar mogelijk niet identiek aan, de informatie gebruikt door ACTIAM N.V. voor interne doeleinden. ACTIAM N.V. garandeert niet dat de kwantitatieve rendementen of andere resultaten van de informatie dezelfde zijn als de potentiële opbrengsten en resultaten volgens de eigen prijsmodellen van ACTIAM N.V. Opmerkingen over risico's met betrekking tot informatie mogen niet worden beschouwd als een volledige openbaarmaking van alle relevante risico's. De informatie mag door de ontvanger niet worden geïnterpreteerd als zakelijke, financiële, investerings-, afdekking-, commerciële, juridische, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige adviezen. De ontvanger van de informatie is persoonlijk verantwoordelijk voor de manier waarop de informatie wordt gebruikt. Beslissingen op basis van de informatie zijn voor rekening en risico van de ontvanger.