Beurs­enquête

Optimisme is terug; en hoe!

januari 2021

Corné van Zeijl houdt iedere maand een enquête onder beursexperts om het sentiment op zowel de korte als lange termijn te peilen. De ondervraagden geven tevens inzicht in hun meest en minst favoriete ondernemingen. Deze maand is de enquête door 119 experts beantwoord.

1-MAANDS VERWACHTINGEN

Afgelopen maand heeft de AEX haar zegetocht voorgezet. Na de supermaand november steeg de AEX in december met 3,1%. De experts waren eerder ten aanzien van december buitengewoon enthousiast, dus dat hadden ze goed gezien. Voor januari heeft 47,9% een positieve kijk op de beurs. Slechts 21% is somber.

1-maands sentiment

Bron: ACTIAM, 31-12-2020

6-MAANDS VERWACHTINGEN

Voor de komende zes maanden is het optimisme wat minder groot. 38,7% verwacht een stijging van meer dan 6%, terwijl 27% juist een daling verwacht. De optimisten zien vooral dat er door de lage rente nog steeds veel geld in aandelen zal worden belegd. Inflatie is wel een thema dat vaak terugkwam in de commentaren. Als de economie hard aantrekt, kan dat een probleem gaan vormen.

6-maands sentiment

Bron: ACTIAM, 31-12-2020

AEX ZAL IN 2021 EINDIGEN OP 627,5

Deze maand hebben we ook naar de visie op 2021 gevraagd. Waar denken de experts dat de AEX het komende jaar zal eindigen? De gemiddelde verwachte eindstand voor 2021 is 627,5; een stijging van slechts 0,5%. Voor de statistieknerds onder u: de mediaan is 645. Vorig jaar werd ook een dergelijke matige stijging verwacht. Toen werd ervan uitgegaan dat de koersen slechts 0,8% hoger zouden uitkomen en dat is aardig uitgekomen. De beste AEX-schatter zat er slechts 0,06% naast. De AEX heeft een bescheiden plus van 3,3% laten zien. Wel met een enorme tussenliggende achtbaan.

De hoogste schatting voor 2021 is 735 en de laagste is 450. 30% van de ondervraagden gaat van een negatief AEX-rendement in 2021 uit. De optimisten verwachten dat alle positieve factoren, zoals het economische herstel na het virus en de steun van de centrale banken en overheden, nog wel even een rol blijven spelen. Ook zal de economie naar verwachting flink herstellen. De pessimisten denken juist dat al deze positieve factoren al in de huidige koersen verwerkt zijn.

De speciale vraag ging deze keer over wat de beste beleggingscategorie voor 2021 gaat worden. A. aandelen B. obligaties C. kas D. goud E. onroerend goed F. commodities G. bitcoins

Wat is de beste beleggingscategorie voor 2021?

Bron: ACTIAM, 31-12-2020

Het antwoord is duidelijk: aandelen zijn bij veruit favoriet. Maar liefst twee derde van de ondervraagde professionals denkt dat aandelen de beste keuze zijn. De andere beleggingscategorieën leveren in ieder geval niets op, zo is de redenatie. 10% gaat voor commodities en 7% denkt aan bitcoins.

AANDELENKEUZES DECEMBER

AANDELENKEUZES VOOR DECEMBER SLECHT, VOOR HEEL 2020 UITSTEKEND

Hoe goed de richting van de beurs ook was ingeschat, dat lukte niet met de individuele aandelenkeuzes. In december gingen de topaandelen met maar liefst 8,7% naar beneden, terwijl de floppers juist met 6,7% stegen. Vooral de keuze voor Galapagos (-22%) bij de toppers en Adyen (+19%) bij de floppers hakte er flink in.

Ook voor het hele jaar 2020 hadden we deze vraag bij de experts neergelegd. Allereerst was de keuze vorig jaar uitstekend. Het aandeel dat voor 2020 er met kop en schouders bovenuit stak, Adyen, ging met maar liefst 161% omhoog. Het meest genoemde flopaandeel voor 2020 was Randstad en dat aandeel daalde met 2,2%. Voor alle genoemde namen geldt dat de meeste geliefde aandelen voor 2020 gemiddeld met 4,3% stegen, terwijl de 2020-floppers juist met 5,5% daalden. Een mooi resultaat. De beste expert had Adyen als topper en Galapagos als flopper. Goed voor een totaalrendement van ruim 217% en hiermee duidelijk de winnaar van de enquête 2020.

AANDELENKEUZES JANUARI

VOOR JANUARI EN HEEL 2021 IS PROSUS FAVORIET, ADYEN NIET

Voor de komende maand staan Ahold en Prosus hoog op het favorietenlijstje, terwijl Unibail-Rodamco wederom niet erg geliefd is. Maar liefst 24 experts denken dat dit aandeel gaat dalen in januari, terwijl slechts vijf experts hier een positieve mening over hadden.

AANDELENKEUZES 2021

Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

Ook voor het hele jaar 2021 is Prosus duidelijk favoriet. Galapagos is één van de aandelen die vaak werd genoemd, maar zowel aan de toppers- als aan de flopperskant. Per saldo waren er net wat meer mensen die het aandeel als favoriet kozen. De favoriet van 2020, Adyen, is zo hard gestegen dat de experts denken dit aandeel in 2021 juist een heel slecht resultaat zal laten zien. Het staat bovenaan bij de floppers.

CONCLUSIE

De experts blijven ook voor januari enthousiast over aandelen. Voor heel 2021 verwachten ze echter niet veel rendement, maar gezien de magere vooruitzichten voor de andere beleggingscategorieën blijven aandelen wel de beste keuze. Het aandeel voor 2021 gaat Prosus worden, terwijl Adyen het slechtste aandeel zal zijn. Vorige jaar was dat nog het meest favoriete aandeel, wat met een rendement van 160% ook de enige juiste keuze bleek.

Disclaimer

ACTIAM N.V. streeft ernaar om accurate en actuele informatie te leveren van bronnen die als betrouwbaar mogen worden beschouwd. ACTIAM N.V. kan echter niet instaan voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie in dit document, hierna aangeduid als 'de informatie'. De informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ACTIAM N.V. geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties dat de informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ACTIAM N.V. is niet verplicht om fouten of onnauwkeurigheden in de informatie bij te werken of te corrigeren. De informatie is gebaseerd op historische gegevens en is geen betrouwbare basis voor het voorspellen van toekomstige waarden of aandelenprijzen. De informatie is vergelijkbaar met, maar mogelijk niet identiek aan, de informatie gebruikt door ACTIAM N.V. voor interne doeleinden. ACTIAM N.V. garandeert niet dat de kwantitatieve rendementen of andere resultaten van de informatie dezelfde zijn als de potentiële opbrengsten en resultaten volgens de eigen prijsmodellen van ACTIAM N.V. Opmerkingen over risico's met betrekking tot informatie mogen niet worden beschouwd als een volledige openbaarmaking van alle relevante risico's. De informatie mag door de ontvanger niet worden geïnterpreteerd als zakelijke, financiële, investerings-, afdekking-, commerciële, juridische, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige adviezen. De ontvanger van de informatie is persoonlijk verantwoordelijk voor de manier waarop de informatie wordt gebruikt. Beslissingen op basis van de informatie zijn voor rekening en risico van de ontvanger.