Beursenquête

Experts door tweede coronagolf opnieuw somberder

oktober 2020

Corné van Zeijl houdt iedere maand een enquête onder beursexperts om het sentiment op zowel de korte als lange termijn te peilen. De ondervraagden geven tevens inzicht in hun meest en minst favoriete ondernemingen. Deze maand is de enquête door 27 experts beantwoord.

De experts hadden het al voorspeld; de AEX zou gaan dalen (en ze hebben gelijk gekregen). De laatste handelsdag van september werd inderdaad gekenmerkt door een rood cijfer. Het was alleen niet dieprood. De index stond een heel bescheiden 0,27% lager dan de maand daarvoor. Daarmee was de AEX wel één van de beste beurzen in de westerse wereld. Alleen de beurzen in Zwitserland en Noorwegen deden het beter. De S&P 500 daalde met 4%. Door de gestegen dollar bleef daar in euro’s een -/-2% van over.

1-MAANDS VERWACHTINGEN

Voor oktober zijn experts weer wat somberder geworden. Maar liefst tweederde van de ondervraagden denkt dat de koersen in oktober gaan dalen. De lijst met mogelijke kopzorgen is indrukwekkend: de presidentiële verkiezingen in de VS, de tweede coronagolf, de huidige ontslaggolf en de Brexit. Slechts 19% van de experts gaat van een stijging van de AEX uit. Eén van de argumenten daarvoor was dat hoe slechter het met de economie gaat, hoe meer fiscale en monetaire stimulans zal worden gegeven, wat weer goed is voor aandelen.

1-maands sentiment

Bron: ACTIAM, 30-09-2020

6-MAANDS VERWACHTINGEN

Ook voor het komende halfjaar viert het pessimisme hoogtij. 59% van de professionals gaat uit van een daling groter dan 6%. Een kleine 30% verwacht een stijging. De optimisten geven aan dat de problemen over de Amerikaanse verkiezingen de Brexit dan voorbij zijn.

6-maands sentiment

Bron: ACTIAM, 30-09-2020

SPECIALE VRAAG: WAT IS EFFECT VAN TWEEDE CORONAGOLF OP ECONOMIE?

De speciale vraag ging deze maand over de 2e coronagolf en de aangekondigde lockdowns. De vraag was: Het aantal oplopende coronagevallen: A. zorgt voor nieuwe lockdowns en heeft dus een stevig negatief effect op de economie; B. zorgt voor lockdowns 'light' en heeft een beperkt negatief effect op de economie; C. zal, doordat het vaccin nabij is, een beperkt negatief economisch effect hebben en tijdelijk zijn; D. zorgt er niet voor dat de economie opnieuw afglijdt. We hebben er mee te leren leven.

De experts zijn het erover eens. Maar liefst tweederde gaat voor antwoord A. De tweede golf en de daaropvolgende lockdowns zullen een stevig negatief effect op de economie hebben.

Bron: ACTIAM, 30-09-2020

AANDELENKEUZES SEPTEMBER

De afgelopen maand was de keuze van de experts niet zo goed. Er werd gedacht dat Shell het wel goed zou doen, maar de dalende olieprijs gooide roet in het eten. Het aandeel ging bijna 14% onderuit. Ook de keuze voor Prosus was niet goed (-6%). En bij de floppers leek Adyen zich aan iedere vorm van zwaartekracht te onttrekken; na een klein dipje begin september sloot het aandeel uiteindelijk opnieuw 11% hoger. De ABNAMRO-keuze bij de floppers was wel goed. De koers van de bank daalde 10%.

AANDELENKEUZES OKTOBER

Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

Het aandeel waar de experts het minst inzien is Unibail Rodamco. Dat aandeel zal volgens de verwachtingen tot en met de daadwerkelijke aandelenemissie onder druk blijven staan. Vorige maand miste het net deze lijst. Jammer, want in september daalde het aandeel bijna 20%. ASML en Heineken vervolmaken de baissierslijst. Aan de positieve kant staat Ahold fier op kop. Deze naam had geen enkele tegenstem. Galapagos staat opnieuw op de topperslijst net als JustEat TakeAway.

Disclaimer

ACTIAM N.V. streeft ernaar om accurate en actuele informatie te leveren van bronnen die als betrouwbaar mogen worden beschouwd. ACTIAM N.V. kan echter niet instaan voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie in dit document, hierna aangeduid als 'de informatie'. De informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ACTIAM N.V. geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties dat de informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ACTIAM N.V. is niet verplicht om fouten of onnauwkeurigheden in de informatie bij te werken of te corrigeren. De informatie is gebaseerd op historische gegevens en is geen betrouwbare basis voor het voorspellen van toekomstige waarden of aandelenprijzen. De informatie is vergelijkbaar met, maar mogelijk niet identiek aan, de informatie gebruikt door ACTIAM N.V. voor interne doeleinden. ACTIAM N.V. garandeert niet dat de kwantitatieve rendementen of andere resultaten van de informatie dezelfde zijn als de potentiële opbrengsten en resultaten volgens de eigen prijsmodellen van ACTIAM N.V. Opmerkingen over risico's met betrekking tot informatie mogen niet worden beschouwd als een volledige openbaarmaking van alle relevante risico's. De informatie mag door de ontvanger niet worden geïnterpreteerd als zakelijke, financiële, investerings-, afdekking-, commerciële, juridische, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige adviezen. De ontvanger van de informatie is persoonlijk verantwoordelijk voor de manier waarop de informatie wordt gebruikt. Beslissingen op basis van de informatie zijn voor rekening en risico van de ontvanger.