Beursenquête

Somberheid neemt af

september 2020

Corné van Zeijl houdt iedere maand een enquête onder beursexperts om het sentiment op zowel de korte als lange termijn te peilen. De ondervraagden geven tevens inzicht in hun meest en minst favoriete ondernemingen. Deze maand is de enquête door 70 experts beantwoord.

In augustus is de AEX een bescheiden 0,7% gestegen. Juli was voor de AEX geen goede maand (-2.5%), dus de algemene somberheid onder de beursexperts was de afgelopen maanden wel terecht. De Nederlandse index steekt daarmee mager af ten opzichte van het internationale speelveld.

Zo beleefde de S&P 500 bijvoorbeeld haar beste augustus maand sinds 1984. Dat ging dan wel gepaard met een zwakke dollar. De dollar ging van 1,12 per euro naar 1,20 in slechts twee maanden tijd. Die zwakke dollar schaaft een flink stuk van het rendement af.

1-MAANDS VERWACHTINGEN

Voor september denkt 44% van de ondervraagden dat de AEX gaat dalen. Sinds april dit jaar was de meerderheid maand na maand somber gestemd. Sommige experts vrezen dat de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen voor wat reuring zullen zorgen. Daarnaast heeft september een slecht trackrecord. Het is de enige kalendermaand die gemiddeld een verlies op heeft geleverd (MSCI Netherlands sinds 1973). De optimisten wijzen echter op het blijvend ruime monetaire en fiscale beleid in de diverse landen. Als obligaties als alternatief niets blijft opleveren, gaan beleggers naar aandelen. Andere wijzen erop dat het aantal besmettingen in de Verenigde Staten (VS) duidelijk aan het afnemen is.

1-maands sentiment

Bron: ACTIAM, 31-08-2020

6-MAANDS VERWACHTINGEN

Eenzelfde beeld zien we bij de 6-maands verwachtingen. Ook hier neemt het pessimisme af. Een optimistische expert beargumenteerde dat er in de komende zes maanden wellicht een vaccin is of in ieder geval zicht daarop.

Bovendien zijn dan ook de Amerikaanse verkiezingen achter de rug.

6-maands sentiment

Bron: ACTIAM, 31-08-2020

SPECIALE VRAAG: RENTESTIJGING NIEUWE TREND?

De speciale vraag gaat deze maand over de rentestijging die we in de VS en in Europa zien. Het is nog bescheiden, maar het zou een nieuwe trend kunnen zijn.

We vroegen de experts naar hun mening over de huidige rentestijging in Europa en de VS:

  • is een tijdelijk fenomeen;
  • geeft niets, centrale banken zullen snel ingrijpen;
  • wordt pas op langere termijn een probleem;
  • is het begin van een rentedraai omhoog.

Maar liefst 41% denkt dat het slechts een tijdelijk fenomeen is: de rentestijging is te weinig om je druk over te maken.

Bron: ACTIAM, 31-08-2020

AANDELENKEUZES AUGUSTUS

De aandelenkeuzes van de experts hebben flinke klappen opgelopen. Vooral door Galapagos. Dit aandeel daalde met maar liefst 28%, omdat de FDA niet akkoord ging met sommige onderzoeksresultaten. De overige keuzes deden het allemaal beter dan de AEX, maar dat was te weinig om de Galapagosschade goed te maken. Aan de flopperskant deed ABNAMRO het erg goed (+14%). Daar stond gelukkig ook Unibail tegenover (-12%). Per saldo lieten de toppers een daling van 5,4% zien, terwijl de floppers juist met 2,2% omhoog gingen. Geen goede score.

AANDELENKEUZES SEPTEMBER

Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand?

Galapagos staat weer bovenaan bij de favorieten. Dit ondanks of misschien juist vanwege de enorme koersdaling afgelopen maand. Verder lijken de lijsten erg op die van augustus. Alleen Shell heeft Just Eat Takeway bij de toppers vervangen. Een zelfde beeld zien we bij de floppers. Ook daar is het lijst nagenoeg hetzelfde, alleen is ASML in de plaats van Unibail gekomen.

CONCLUSIE

De experts zijn duidelijk een stuk minder somber geworden. Het pessimisme blijft echter overheersen.

Disclaimer

ACTIAM N.V. streeft ernaar om accurate en actuele informatie te leveren van bronnen die als betrouwbaar mogen worden beschouwd. ACTIAM N.V. kan echter niet instaan voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie in dit document, hierna aangeduid als 'de informatie'. De informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ACTIAM N.V. geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties dat de informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ACTIAM N.V. is niet verplicht om fouten of onnauwkeurigheden in de informatie bij te werken of te corrigeren. De informatie is gebaseerd op historische gegevens en is geen betrouwbare basis voor het voorspellen van toekomstige waarden of aandelenprijzen. De informatie is vergelijkbaar met, maar mogelijk niet identiek aan, de informatie gebruikt door ACTIAM N.V. voor interne doeleinden. ACTIAM N.V. garandeert niet dat de kwantitatieve rendementen of andere resultaten van de informatie dezelfde zijn als de potentiële opbrengsten en resultaten volgens de eigen prijsmodellen van ACTIAM N.V. Opmerkingen over risico's met betrekking tot informatie mogen niet worden beschouwd als een volledige openbaarmaking van alle relevante risico's. De informatie mag door de ontvanger niet worden geïnterpreteerd als zakelijke, financiële, investerings-, afdekking-, commerciële, juridische, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige adviezen. De ontvanger van de informatie is persoonlijk verantwoordelijk voor de manier waarop de informatie wordt gebruikt. Beslissingen op basis van de informatie zijn voor rekening en risico van de ontvanger.